Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5875 1076
Reposted fromdoeyes doeyes viaarrependimento arrependimento
3715 3c08
3958 ac5a 500
Reposted fromfungi fungi viaarrependimento arrependimento
3822 88bb 500
0901 6f32 500
Reposted fromtwojatata twojatata viaarrependimento arrependimento
5439 16f5 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viaarrependimento arrependimento
Poddaję się, kurwa, jestem upośledzona emocjonalnie i nie nadaję się do kochania najwyraźniej, gdzieś po drodze popełniam błąd, którego nikt przy zdrowych zmysłach nie może mi wybaczyć.
http://irima.blox.pl/
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaaynis aynis
5221 0ecb
Reposted frommisza misza viainsania insania
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
4706 014a 500
Cóż M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
4124 42ab 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Myślę, że na zewnątrz jestem nie do zniesienia, nie nadaję się do gadek szmatek przez to nieustanne pragnienie opieki-miłości-koca. Dlaczego mnie nikt nie broni, krzyczę w środku i wygrzebuję kawałki skóry z palca, przecież ja tego nie wytrzymuję, nie wiem, co się dzieje, niech do mnie mówi jedna wybrana osoba miękkim głosem, bo to jest nie do wytrzymania. (...) Nie wiem, gdzie jestem, rozumiesz? Jestem kompletnie zdezorientowana, mogę tylko mamrotać "boli", mogę myśleć intensywnie słowami, których nie umiem powiedzieć, i mogę się bać, że zostanę odstawiona w kąt jak grabie przez kogoś, na kim mi bardzo zależy, oraz że ktoś będzie czegoś ode mnie chciał, a ja to zrobię źle.
— M. Halber
5221 8964 500
Warszawa, rok 1961.
6701 0a41
Reposted fromkitana kitana viaarrependimento arrependimento
6409 a18f 500
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viaalensztajn alensztajn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl